Escape from Alcatraz ฉีกคุกอัลคาทราซ

Escape from Alcatraz ฉีกคุกอัลคาทราซ

ดูหนังออนไลน์ Escape from Alcatraz ฉีกคุกอัลคาทราซ

 
จากเรื่องจริงของกลุ่มนักโทษและผู้นำ กับแผนการสุดแยบยลที่ต้องการจะหลบหนีออกไปจากคุกอัลคาทราซ ที่ตั้งอยู่บนเกาะโดดเดี่ยวกลางมหาสมุทรให้ได้

Comments

comments