Paul Apostle of Christ (2018)

Paul Apostle of Christ (2018)

 
เรื่องราวประวัติศาสตร์ ของอัครฑูต เปาโล ผู้ข่มเหงคริสเตียนอย่างหนักจากความเชื่อยิวของตน แต่เมื่อการได้พบกับพระเยซู ทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนไปตลอดกาล

Comments

comments