The Housemaid แรงปรารถนา อย่าห้าม

The Housemaid แรงปรารถนา อย่าห้าม

 
เรื่องราวเกี่ยวกับคนรับใช้สาวที่มาทำงานในบ้านคนรวยและเริ่มมีความ สัมพันธ์กับเจ้าของบ้าน จนทำให้เกิดโศกนาฎกรรมแห่งความรักที่ปกคลุมไปด้วยเงามืดในบ้านที่เต็มไปด้วย แรงปรารถนาแห่งนี้

Comments

comments